ผู้บริหารงานบริการ(SA) (ประจำสาขา ประดิษฐ์มนูธรรม)

ว่าง อัตรา

ต้อนรับลูกค้า, รับฟังความต้องการของลูกค้าในการเข้ารับบริการของศูนย์บริการ

รายละเอียดและคุณสมบัติ
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. วุฒิปวช-ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล,ยานยนต์,คอมพิวเตอร์,งานบริการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งาน
1. ต้อนรับลูกค้า
2.รับฟังความต้องการของลูกค้าในการเข้ารับบริการของศูนย์บริการ
3.รับนัดหมายงานทั่วไปเมื่อลูกค้าต้องการ