พนักงานทำความสะอาดรถ (ประจำสาขา สุขาภิบาล3)

ว่าง อัตรา

ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้าบริการ

รายละเอียดและคุณสมบัติ
1. อายุ: ไม่เกิน 45 ปี
2. เพศ: ชาย/หญิง
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
5. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
6. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่งาน
1.ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่เข้าบริการ
2.ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์กันเปื้อนให้ครบอยู่เสมอ