พนักงานช่าง (ประจำสาขา เพชรบุรีฯ)

ว่าง อัตรา

ซ่อมหรือแก้ไขรถลูกค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

รายละเอียดและคุณสมบัติ
1. อายุ: 18 - 30 ปี
2. เพศ: หญิง
3. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,การประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี
5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้
6. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งาน
1. ต้อนรับลูกค้า
2.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหา
3.โทรยืนยันลูกค้านัดหมาย