รถเพื่อการพาณิชย์

Hilux Revo Standard Cab
Hilux Revo Standard Cab
เริ่มต้น 554,000 THB
Hilux Revo Z Edition
Hilux Revo Z Edition
เริ่มต้น 629,000 THB
Hilux Revo Prerunner & 4x4
Hilux Revo Prerunner & 4x4
เริ่มต้น 740,000 THB
Hilux Revo Rocco
Hilux Revo Rocco
เริ่มต้น 971,000 THB
Hilux Revo GR Sport
Hilux Revo GR Sport
เริ่มต้น 899,000 THB