ร่วมบริจาคโลหิตอิ่มสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับโตโยต้าธนบุรี

ร่วมบริจาคโลหิตอิ่มสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับโตโยต้าธนบุรี

  • facebook share
  • e-mail share

โตโยต้าธนบุรีร่วมกับสภากาชาดไทย
ร่วมบริจาคโลหิตอิ่มสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ


โตโยต้าธนบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อชีวิตใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00-15.00 น.

ที่โตโยต้าธนบุรี สำนักงานใหญ่ท่าพระ โดยมีผู้บริหารและพนักงานของโตโยต้าธนบุรีและลูกค้าได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เกินจำนวนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยดี  และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันแบ่งปันโลหิตทุกท่านมากๆค่ะ